การกลั่นน้ำมันดิบ

ตัวอย่างน้ำมันดิบ 

โรงกลั่นน้ำมัน

REF : http://www.wrg-whv.de/en_new/procedure.htm

           น้ำมันดับเป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ทั้งแอลเคน,ไซโคลแอลเคน,น้ำและสารประกอบอื่นๆ การกลั่นน้ำมันดิบจึงใช้การกลั่นลำดับสวน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

กระบวนการกลั่นน้ำมัน

  1. ก่อนการกลั่นต้องแยกน้ำและสารประกอบต่าง ๆ ออกจากน้ำมันดิบก่อน จนเหลือแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่

  2. ส่งผ่านสารประกอบไฮโดรคาร์บอนผ่านท่อเข้าไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิ  320 – 385OC  น้ำมันดิบที่ผ่านเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็นไอปนไปกับของเหลว

  3. ส่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งที่เป็นของเหลวและไอผ่านเข้าไปในหอกลั่น ซึ่งหอกลั่นเป็นหอสูงที่ภายในประกอบด้วยชั้นเรียงกันหลายสิบชั้น แต่ละชั้นจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ชั้นบนมีอุณหภูมิต่ำ ชั้นล่างมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำและจุดเดือดต่ำจะระเหยขึ้นไปและควบแน่นเป็นของเหลวบริเวณชั้นที่อยู่ส่วนบนของหอกลั่น ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด สารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางชนิดที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันจะควบแน่นปนกันออกมาชั้นเดียวกัน การเลือกช่วงอุณหภูมิในการเก็บผลิตภัณฑ์จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้

           สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงมาก เช่น น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย ซึ่งมีจุดเดือดสูงจึงยังคงเป็นของเหลวในช่วงอุณหภูมิของการกลั่น และจะถูกแยกอยู่ในชั้นตอนล่างของหอกลั่น

หอกลั่น ภายในโรงกลั่นน้ำมัน

REF : http://www.wrg-whv.de/en_new/procedure.htm

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม สมบัติ และการใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จุดเดือด (OC)

สถานะ

จำนวน C

การใช้ประโยชน์

แก๊สปิโตรเลียม

< 30

แก๊ส

1 – 4

ทำสารเคมี วัสดุสังเคราะห์ เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม

แนฟทาเบา

30 – 110

ของเหลว

5 – 7

น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย

แนฟทาหนัก

65 – 170

ของเหลว

6 – 12

น้ำมันเบนซิน แนฟทาหนัก

น้ำมันก๊าด

170 – 250

ของเหลว

10 – 19

น้ำมันก๊าด เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไอพ่น และตะเกียง

น้ำมันดีเซล

250 – 340

ของเหลว

14– 19

เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันหล่อลื่น

> 350

ของเหลว

19 – 35

น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง

ไข

> 500

ของแข็ง

> 35

ใช้ทำเทียนไข เครื่องสำอาง ยาขัดมัน ผลิตผงซักฟอก

น้ำมันเตา

> 500

ของเหลวหนืด

> 35

เชื้อเพลิงเครื่องจักร

ยางมะตอย

> 500

ของเหลวหนืด

> 35

ยางมะตอย เป็นของแข็งที่อ่อนตัวและเหนียวหนืดเมื่อถูกความร้อน ใช้เป็นวัสดุกันซึม

น้ำมันเตา

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s